چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

براورده شدن حاجات

راه رسیدن به حاجاتمان

  راه رسیدن به حاجاتمان دعا و توسل و زیارت     در دل هر کدام از ما انواع و اقسام خواسته های ریز و درشت انبار شده است که نمیدانیم چطور محققشان کنیم و گاه...