پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

برادرکشی بخاطر یک لحظه عصبانیت

برادرکشی بخاطر یک لحظه عصبانیت

جوانی که در جریان درگیری با برادرش او را با ضربه چاقو از پا در آورده بود در جلسه دادگاه عصبانیت را علت اصلی این کارش اعلام کرد. این جوان 19 ساله که بشیر نام دارد متهم...