جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بدهی 25 میلیاردی پسر علی پروین

بدهی ۲۵ میلیاردی پسر علی پروین به دولت ؟!!

بدهی 25 میلیاردی پسر علی پروین به دولت ؟!! علی پروین گفته بود: «محمد کار اقتصادی می‌کند و می‌دانم که کار اشتباه انجام نمی‌دهد. اگر بدهی هم وجود داشته باشد مثل کوه پشت...