پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

بدترین باتری‌ها را دارند

گجتهایی که بدترین باتری‌ها را دارند

این باور در برخی وجود دارد که هر چیزی حتی تکنولوژی ضایعاتی دارد که در واقع اجتناب ناپذیر است. ضایعه‌ای که قرار است اینجا از آن صحبت کنیم توان کم باتری در برخی از...