جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

با دختر پولدار ازدواج کنیم یا دختر خوب ؟

با دختر پولدار ازدواج کنیم یا دختر خوب ؟

  برخی از جوانان خوشبختی را در انتخاب دختر از خانواده ثروتمند می دانند و برخی تحصیلات و عده ای نیز محو جمال یار شده و زیبارویی دختر را ملاک خوشبختی و ازدواج با...