بايد

ويسي:فقط بايد ببريم

سرمربي تيم فوتبال صباي قم گفت: براي من فرقي نمي‌کتد که با فجر ياوري بازي کنيم يا فجر کلانتري، چرا که فقط مي‌خواهيم اين تيم را شکست دهيم.     در ادامه...