دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

باهوش ترين رئيس جمهور دنيا

طنز : زرنگ ترین رئیس جمهور دنیا !!

    هواپیمایی در حال سقوط بود و یک چتر نجات کم بود، بنابراین یک نفر باید فداکاری می کرد. زین الدین زیدان یک چتر برداشت و گفت: من بهترین فوتبالیست جهان هستم و...