پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

باهوش‌

باهوش‌ها متولد چه ماهی هستند؟

افرادی که در ماههای پاییز و زمستان به دنیا آمده اند به نسبت افرادی که در ماه های بهار و تابستان به دنیا آمده اند از هوش و حافظه بیشتری برخوردارند. ماه تولد می تواند بر...