چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بانک کارآفرین ایران

استخدام بانک کارآفرین

    بانک کارآفرین به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ستادی و شعب در دست افتتاح خود در تهران، کرج و زاهدان (در شهر زاهدان نیروهای بومی در اولویت...