بانک خصوصی

احتمال لغو مجوز یک بانک خصوصی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه برخی از بانکها در حوزه خصوصی پروانه های فعالیتی را گرفته اند که متأسفانه پروسه قانونی خودش را طی نکرده است، اظهار...