چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

بانوی محجبه

واکنش دو دختر به تذکر یک بانوی محجبه

این مامور انتظامات در محل مشاجره عنوان کرد که فرد تذکر دهنده که خود را مامور نمایشگاه معرفی کرده، هیچ مسئولیتی نداشته و خودسرانه دست به این اقدام زده است. تذکر یک...