جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بالین آقای گل جهان

چهره های فوتبالی بر بالین آقای گل جها

پس از حضور دایی در بیمارستان لاله، محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه راه آهن، کریم باقری، حسن اشجاری، حسین کاظمی و برخی بازیکنان راه آهن و پرسپولیس به بیمارستان...