شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بالا تر از خطر

ستار هریسی داداش پور

    این بازیگر که سابقه بازی در فیلم هایی چون «فریاد مجاهد»، «دونیمه سیب»، «آبادانی ها»، «مرد پنجم»، «شاخ گاو»، «بالا تر از خطر» و «بدل کاران» را دارد، شب...