یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

باشگاه داماش گیلان

باشگاه داماش گیلان منحل شد!

 شفاف نوشت: اوضاع مالی باشگاه داماش آنقدر وخیم شده که هرروز عرصه بر این تیم تنگ و تنگ‌تر می شود. در وصف این اوضاع وخیم شاید فقط نامه ۶ بندی امیرعابدینی کفایت کند! وقتی...