یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

باز داشت شدن ناشر تصاویر مبتذل

ناشر تصاویر مبتذل در اینترنت بازداشت شد

 ناشر تصاویر مبتذل در اینترنت بازداشت شد - تصاویر مبتذل   مردی که با قرار دادن تصاویر مبتذل و مستهجن و راه اندازی گروه های دوست یابی در اینترنت اقدام به اغفال...