پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بازیگر زن آمریکایی

مسلمان شدن بازیگر زن مشهور آمریکایی

مسلمان شدن بازیگر زن مشهور آمریکایی با توجه به اینکه لیندسی لوهان سال پیش به نماز در اسلام، ابراز علاقه کرده بود و سپس با یک قرآن انگلیسی در دست دیده شد، بسیاری از...