پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

بازیگر آمریکایی

مسلمان شدن بازیگر زن مشهور آمریکایی

مسلمان شدن بازیگر زن مشهور آمریکایی با توجه به اینکه لیندسی لوهان سال پیش به نماز در اسلام، ابراز علاقه کرده بود و سپس با یک قرآن انگلیسی در دست دیده شد، بسیاری از...