دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بازیگران اخراجی شده از جم

لیست بازیگران اخراجی شده از شبکه جم

لیست بازیگران اخراجی شده از شبکه جم در روزهای گذشته نامه ای منسوب به مدیر شبکه ماهواره ای جم منتشر شده بود که در آن از تعدیل و تغییر وضعیت نیروهای دفتر آنتالیای این...