بازگشت محمدرضا گلزار

بازگشت محمدرضا گلزار به ایران !

  محمدرضا گلزار چهارشنبه گذشته به ایران بازگشت. این خبر در میان خبرهای انتخاباتی گم شد و نمود چندانی نداشت اما حتما در روزهای بعد جنجال های زیادی به وجود خواهد...