دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بازيكنان فوتبال

پیش بینی آینده بازیکنان فوتبال !

پژوهشهای اخیر مؤسسه «کارولینسکا» نشان داده که با اندازه‌گیری عملکردهای اجرایی که به بازتاب قابلیت شناختی برای مقابله با مشکلات ناگهانی پرداخته، می‌توان به...