دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بازتاب‌ کنفرانس روحانی در دنیا

بازتاب‌ کنفرانس روحانی در دنیا

سخنان رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری روز گذشته بازتاب وسیعی در بین رسانه‌ها و مطبوعات جهان داشت. اکثر منابع خبری بخشی از سخنان روحانی که بر آمادگی ایران برای از...