جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بازار گوشت

وضعیت بازار گوشت در روزهای پایانی سال

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از عرضه گوشت قرمز با قیمت تعدیل شده از هفته آینده خبر داد وگفت: با توزیع گسترده گوشت به دنبال کاهش۱۰ تا۲۰ درصدی قیمت های فعلی...