پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بازار خودرو در پي افزايش قيمت دچار ركود شد