پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بارش خاکستر از آسمان شوشتر

بار دیگر بارش خاکستر از آسمان شوشتر

بار دیگر بارش خاکستر از آسمان شوشتر در نخستین هفته سال ۹۱ بار دیگر شاهد بارش خاکستر از آسمان شوشتر هستیم و این شرایط برای گردشگران شوشتر بسیار تعجب برانگیز...