یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

باردار شدن دختر کلفت از شاه

داستان باردار شدن دختر کلفت از شاه سوئیس!

داستان باردار شدن دختر کلفت از شاه سوئیس! ارتباط جنسی محمدرضا با آن دختر سرانجام به آنجا کشید که دخترک ادعا می‌کند که آبستن شده است. محمدرضا در برخورد با این مشکل...