شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بارداری جنس نر اسب دریایی

بارداری جنس نر این حیوان زیبا! +عکس

بارداری جنس نر این حیوان زیبا! +عکس اسب دریایی یا اسب ماهی نوعی از آبزیان می باشد که در آنها جنس نر باردار می شود! جنس نر عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری...