این کودک در 4 ماهگی حرف زد و در 3سالگی دانشجوی فیزیک شد+عکس