شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

این خوشنویس بعد از قطع دست راستش استاد خط شد!