این خواننده به علت بیماری در خانه حبس شده است +عکس