جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ایران تحریم را دور خواهد زد

باهنر: ایران هر تحریمی را دور خواهد زد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عقب نشینی آمریکا و متحدانش در تحریم نفتی ایران گفت: پیش دستی ایران در قطع صادرات نفت به دو کشور اروپایی نگرانی را در...