جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ایران به آمریکا

پاسخ تهران به ادعای حمله ایران به آمریکا

کسانیکه خود متهم به حمایت از ترور دانشمندان ایرانی در تهران هستند نمی توانند چنین اتهامات نادرست و کذبی را متوجه جمهوری اسلامی ایران کنند. - – – – – – – – – – – –...