سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ایران آمریکا

چین،روسیه و ایران آمریکا را ترساندند

رئیس سرویس اطلاعاتی ملی ایالات متحده آمریکا گفت: فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، چین و ایران در آینده تهدید جدی برای ایالات متحده آمریکا خواهد شد. - – – – – – –...