جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ایرانی ربوده شده در سوریه

۶ ایرانی دیگر در سوریه ربوده شدند

در حالی که هیچ یک از ۲۹ گروگان ایرانی آزاد نشده اند، العربیه دیشب ادعا کرد که ۶ ایرانی که در سوریه به سر می بردند، ربوده شدند. - – – – – – – – – – – – – – – – – – –...