ایرانیآلمانی

عذرخواهی داور ایرانی‌آلمانی از پدرش

      عذرخواهی داور ایرانی‌آلمانی از پدرش.. iran style : بابک رفعتی، داور ایرانی‌آلمانی، پس از تلاشی که برای خودکشی کرد، از پدرش پوزش خواسته است. از سوی...