جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ایالات متحده آمریکا

افغان ها آمریکا را تهدید به قیام کردند

شورای علمای افغانستان روز سه شنبه با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد: درصورت تکرار قتل عام مردم بی دفاع افغانستان به دست نظامیان خارجی؛ مردم علیه حضور انان در این کشور...