شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اولین مدی که وارد ایران شد

اولین زنی که مد را وارد ایران کرد !

   حتما متوجه شدید وقتی پوشاکی در ایران مد می شود تقریبا همه دوست دارند آن را تهیه کنند و بپوشند.این مختص ایران نیست و در تمام دنیا افراد بسیاری هستند که به دنبال مد...