شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اولین تلفن همراه

عکس : اولین تلفن همراه جهان با ۵ کیلو وزن

اولین سری تلفن همراه نزدیک به ۵ کیلوگرم وزن داشت. 30 سال از ورود اولین سری تلفن همراهی که نزدیک به 5 کیلوگرم وزن داشت می گذرد و اکنون تعدادی از این تلفن های عظیم...