پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اوباما در مراسم روز ملي هند