دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

انگ‌زنی

اجتناب از انگ‌زنی به جوانان

قوه قضائیه باید در دفاع از جوانها دقت کند و نباید با انگ تندی مانع فعالیت‌های آنها شود. لذا معتقدم سخنان ایشان در روز اول فروردین هشداری جدی به همه دستگاه‌ها از جمله...