جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انگیزه شیطانی

قتل هولناک زن جوان با انگیزه شیطانی

مرد جنایتکار که با انگیزه شیطانی زن جوان را به قتل رسانده بود با تکمیل تحقیقات در دادسرا مجرم شناخته شد. 13 مرداد امسال مردی در تماس با پلیس از قتل هولناک همسرش در بخش...