انگلیسی

یاد گرفتن انگلیسی آن هم به شکل طنز :)

یاد گرفتن انگلیسی آن هم به شکل طنز :) اكثر موارد برای متوجه شدن موضوع با كلمه فارسی رو انگلیسی تصور كنید و بلعكس!!   Keyboard چه كسی برنده شد؟   Communication...

یک انگلیسی شدیدا خسیس و کنس(عکس)

    ارزان ترین هدست بلوتوث برای صحبت کردن با موبایل حین رانندگی ۷ پوند است که این مرد انگلیسی با ۲ پنی یعنی دو درصد از یک پوند، قضیه را جمع و جور کرده...