سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انواع تیک عصبی

انواع تیک عصبی + روش های درمان

انواع تیک عصبی + روش های درمان تقسیم بندی تیک: 1- تیک های حرکتی ساده (SIMPLE MOTOR TICS): حرکات بی معنی، ناگهانی و کوتاه میباشند. مانند: چشمک زدن، بالا انداختن شانه، بالا بردن...