سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انفجار پادگان سپاه

باراک : از انفجار پادگان سپاه خوشحالم

    باراک : از انفجار پادگان سپاه خوشحالم.     به گزارش  IRAN STYLE: وزیر دفاع اسرائیل گفت که از انفجار در انبار مهمات در یک پادگان نظامی در ایران، خوشحال...