شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انشتين

انشتین، آسوده بخواب

پژوهش جدید دانشمندان مرکز هسته یی اروپا (سرن) نشان داده که نوترینوهایی که به نظر می‌رسید یکی از بنیادی‌ترین نظریات انشتین را با حرکت در سرعت بیشتر نور به خطر...