پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

انشاء دهه فجر و ۲۲ بهمن

انشاء در مورد دهه فجر و ۲۲ بهمن

  به دنبال گسترش قیام مردمی، امام قدس سره در پیامی عزم خود را مبنی بر بازگشت به ایران اعلام می دارد. بختیار که با حمایت امریکا و به عنوان یک چهره ی ملی قصد مهار...