جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انرژي هسته

تا سال ۲۸۹۱ سوخت هسته ای داریم

معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص معادن اورانیوم کشور گفت: در کشور ما نیز مانند سایر کشورها معادن اورانیوم وجود دارد. امروز ۱۶ درصد برق دنیا از نیروگاه هسته‌ای تأمین...