جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

انرژي بي نهايت

گام ایران برای دستیابی به انرژی بی نهایت

ژنراتور بدون سوخت، برای اولین بار در ایران ساخته می شود و البته هیچ مشابه دیگری هم از آن در دنیا وجود ندارد. این دستگاه در تمام زمینه های تولید انرژی نظیر برق خانگی،...