شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

اندام زیبا

یارانه ها ۱۳۵ هزار تومان میشود ؟!!

  وعده افزایش ۳ برابری یارانه نقدی پیش از این چندین بار از سوی رئیس جمهور مطرح شد و احمدی نژاد در یکی از دیدارهای نیمه شهریورماه خود در همایش ملی جامعه اسلامی...