یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اندازه فشار خون نرمال

فشار خون نرمال چند است؟

فشار خون نرمال چند است؟ فشار خون نیرویی است که جریان خون بر دیواره رگها وارد می کند. فراموش نشود که برای جریان خون در سراسر بدن وجود فشار خون بسیاری ضروری است. فشار...