سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

انتقال منافقین

تعیین زمان آخرین مرحله انتقال منافقین

اعلام زمان بعدی خروج منافقین از اردوگاه اشرف و نقشه اعضای این گروهک برای سوزندان این کمپ پس از پایان مرحله انتقال از مهمترین اخبار مربوط به آنهاست....     ...